פתיחת פנייה

סוגי קבצים מותרים: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .pem, .zip, .ppk, .7z, .xlsx, .xls, .doc, .docx, .txt, .rar, .json

ביטול